Edebiyat

Yapıyla Yapıcılar


Yapıcılar türkü söylüyor
Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.
Bu iş biraz zor.
Yapicilarin yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl ama
yapı yeri bayram yeri değil.
yapı yeri toz toprak, çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak,
Ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak ne herkes kahraman
Ne dostlar vefalı her zaman.

Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı
Bu iş biraz zor,
Zor ama yapı yükseliyor,
yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
alt katlarında.
İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar kanatlarında.
Bir yürek çarpıntısı var
Her putrelinde
Her tuğlasında
Her kerpicinde.
Yükseliyor, yükseliyor yapı
kan ter içinde.

Nazım Hikmet
Genel, Inşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliğine Dair

İnşaat Mühendisliği, malzeme ve tekniğien iyi biçimde birleştiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel bir mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü “baraj, havaalanı, bina, köprü, yol, su kemerleri, kanalizasyon, liman, su şebekesi, tünel, demir yolu, hızlı tren projeleri, metro gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları” ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliklerin anasıolarak da kabul gören inşaat mühendisliği askeri mühendislikten sonra gelen en eski mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelmektedir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanlardan en önde gelenleri; çevre mühendisliği, geoteknik, belediye ya da kentsel mühendislik, ölçme bilgisi, kıyı mühendisliği, temel mühendisliği, yapı mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği, ulaştırma mühendisliği gibi konularıdır.

insaat-muhendisligi-nedir-758x305

İnşaat Mühendisliğinin Tarihi

İnşaat mühendisliği, fiziksel ve bilimsel ilkelerin bir uygulamasıdır ve geçmişi karmaşık bir biçimde, tarih boyunca devam eden fiziksel ve matematiksel yaklaşımın gelişiyle ilgisi vardır. İnşaat mühendisliği, birkaç ayrı uzmanlaşmış alt birimler de dahil olmak üzere oldukça geniş bir meslek olduğu için tarih, coğrafya, jeoloji, hidroloji, çevre, mekanik ve diğer birçok alanlardaki bilgi birikimiyle ilintilidir. Eski ve orta çağ boyunca, en mühim mimarı tasarım ve yapılar, zamanla yükselerek baş mimar haline gelen, taş ustalar ve marangozlar gibi zanaatkarlar tarafından yapılmıştır.

Inşaat Mühendisliği beş anabilim dalından oluşur bunlar:

1) Hidrolik Anabilim Dalı

2) Mekanik Anabilim Dalı

3) Yapı Anabilim Dalı

4) Geoteknik Anabilim Dalı

5) Ulaştırma Anabilim Dalı